Nyheter

Forskning inn i Gatelagsfotballen

Alle vi som arbeider med gatelagsfotball vet at fotballen kan ha enormt positiv kraft. Det er både inkluderende og engasjerende å være en del av dette store lagspillet. Gatelagsfotballen i regi av toppklubbene har likevel ikke funnet sin rolle skikkelig i den norske velferdsstaten.

Vi er et hybrid tilbud med et bein i den ordinære fotballfamilien og et bein i rusomsorgen. Uten et klart faglig tilholdssted i velferdsstaten har det væt utfordrende å finne permanent finansiering. Vi lever på nåde fra år til år med søknader i flere retninger. Det har riktignok gitt god uttelling med hyggelige bidrag fra både offentlige og private kilder. Men vi er sårbare.

Gjennom et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) skal det nå forskes på aktiviteten. Det skal utvikles mer kunnskap om hva det er ved vårt tilbud som virker og hva som er til hjelp, og hvordan vi eventuelt kan overføre slik kunnskap til arbeid for andre utsatte grupper. Fotballen fungerer som «recovery», sier forskerne som har utviklet prosjektet sammen med Fotballstiftelsens styre. Prosjektet har derfor fått tittelen «Recovery på banen». Gatelagene til toppklubbene blir beskrevet av forskerne som et sosialt innovasjonsarbeid hvor nettopp den hybride profilen framheves som en styrke.

Det er det regionale forskingsfondet for Østlandet; Oslofjordfondet som rett før jul kunngjorde at de støtter et omsøkt kvalifiseringsprosjekt med kr. 220 000 i 2018. I løpet av den perioden skal fire klubber, sammen med HSN legge et grunnlag for et bredere anlagt forskningsprosjekt hvor også fotballklubber fra andre europeiske land som arbeider med utsatte grupper, inviteres inn. De fire klubbene som skal utvikle første fase sammen med HSN er FFK, Strømsgodset, Sandefjord og Odd.
– Det er svært viktig at vi får med stemmer fra personer som har erfaring med deltakelse i gatelag  og som har ulike livsutfordringer i prosjektet, sier Lars U. Kobro som skal lede prosjektet sammen med kollega Bengt Karlsson. Kobro leder høyskolens «Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon» (SESAM) og Karlsson leder «Senter for psykisk helse og rus» (SFPR) så her stiller høyskolen med toppet lag! – Kobro og Karlsson understreker overfor Fotballstiftelsen at det hele tiden vil være et fokus på hvordan fotball kan virke positivt på hele livssituasjonen til deltakerne. Prosjektet skal derfor ha gatelagsspillere med i alle faser av prosjektet. Den vet best hvor skoen trykker, som har den på – og hvor skulle det ordtaket passe bedre enn på fotballbanen, sier Kobro med et smil.

Kontakter i Fotballstiftelsen:

Petter Olsen, Sandefjord Fotball 915 75 014

Espen Lindmark, Stabæk Fotball 924 64 924