Nyheter

FOTBALLSTIFTELSEN – Daglig leder

Fotballstiftelsen er en ideell stiftelse med formål å skaffe midler og yte støtte til fotballklubber i de to øverste divisjonene på dame- og herresiden, som driver fotballag for rusmiddelavhengige. Stiftelsen har en visjon om å bidra til et liv uten rus. Vi søker etter daglig leder/gatelagssjef med tiltredelse snarest mulig.

Arbeidsoppgaver:

 • Iverksette tiltak for å nå visjonen: bidra til et liv uten rus
 • Motivere og følge opp klubbenes ansatte og frivillige
 • Ansvar for drift og offentlige søknader og utvikling av Gatelagene
 • Økonomiansvar med styreforberedelser og oppfølging
 • Strategi og markeds-/mediehåndtering
 • Dialog mot offentlige fora, politikere og faglige miljøer
 • Organisere og gjennomføre faglige konferanser
 • Samarbeide med fotballens organisasjoner
 • Videreutvikle produktet i samarbeid med klubbene
 • Sponsor og partnersalg

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant ledererfaring og gjerne høyere utdannelse
 • God økonomiforståelse
 • Strategisk og målrettet arbeidsmetode
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunnskap om offentlig og privat sektor/og gjerne fotballsektoren
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, initiativrik og innovativ
 • Serviceorientert
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å motivere, skape glød og engasjement

 

Kontaktinformasjon:

Kontakt styreleder Marianne Smith Magelie mobil 9226 1332 eller styremedlem Leif Øverland mobil 4153 6460 for nærmere opplysninger.

Søknad kan sendes: msma@online.no

 

Kort bakgrunn:

I 2011 startet Fredrikstad opp Gatelag for rusavhengige. Vi er nå 13 klubber som har Gatelag, www.fotballstiftelsen.no Flere lag ønsker å starte i løpet av året. Stiftelsen er ideell og livssynsnøytral. Fotballstiftelsen har som

formål å søke midler og yte støtte til fotballklubber i de to øverste divisjonene på dame- og herresiden som i tillegg til sin vanlige aktivitet, driver eller ønsker å drive fotballag for rusmiddelavhengige.

 

Målsetning

Målsetning med Gatelagene er å skape et aktivitetstilbud for rusmiddelavhengige som gir fysisk aktivitet samt skape arena for sosial utvikling, mangfold og integrering.

Gatelagene er et rusfritt lavterskeltilbud. Det er et tilbud på dagtid.

Målet er å skape en bedre hverdag for deltagerne. Gjennom fotballtrening ønsker deltagerne å ta del i noe som er lystbetont, helsefremmende, ha faste holdepunkter og rutiner.  Som igjen vil gi muligheter for videre utvikling i form av jobb, skole og muligheter for nye nettverk.

For noen kan Gatelagene være det som gjør en forskjell!