Nyheter

Velkommen til Nasjonal Gatelagsturnering!

Det er med stor glede at Fotballstiftelsen, med Start som sportslig ansvarlig, inviterer til Nasjonal Gatelagsturnering i Kristiansand mandag 4. juni – onsdag 6. juni 2018.

Som vanlig legger vi opp til at lagene får dekket kostnader for 12 spillere og to ledere, i tillegg dekkes reisekostnader.

Deltakere utover dette faktureres 2 000,- per person.

 

Turneringsinfo:

Antall spillere på banen: 7 (6 pluss keeper)

Kampens varighet: 2 X 12 minutter
Oppsett og turneringsreglement kommer så fort påmelding er fullført.

Påmeldingsinfo – med frist til 24. mai:

Påmelding av lag og informasjon om ankomst og transport/transportbehov sendes til Olav Lindebø på: olav@ikstart.no
Ved eventuelle spørsmål: 928 59 117

Navneliste med romfordeling pr. lag til hotellet sendes til Marianne Smith Magelie på: msma@online.no

Ved eventuelle spørsmål: 922 61 332

Når det gjelder rom har vi to firemannsrom til hvert lang samt noen doble pr lag. Vi har veldig få enkeltrom denne gang.

Se vedlagt program for mer detaljert beskrivelse av begivenhetene:

FS – Nasjonal turnering KRS 2018

Velkommen til gode dager i Kristiansand.

Sportslig hilsen

Olav og Marianne