Nyheter

Vant pris for arbeidet med Gatelaget

«Tilgjengelighetsprisen 2017 ble utdelt i Asker rådhus 14. mai 2018, og gikk til Asker Fotball og deres to tiltak; Gatelaget, som er et lag for personer med rusutfordringer, og fotballaget Asker United, som er et lag for fysisk og psykisk utviklingshemmede. Teatergruppen Askeraden fikk hederlig omtale under arrangementet.»

 

Les hele saken her (Asker kommunes hjemmeside)

«Derfor fikk Asker Fotball Tilgjengelighetsprisen» (Budstikka)

 

I saken på Asker kommunes hjemmeside kan du videre lese følgende om Gatelagets rolle:

«Gatelaget – et fantastisk tilbud til en svak og stigmatisert gruppe

Gjennom Gatelaget har mange deltakere kommet seg ut av rus og kommet i bedre fysisk og psykisk form. Målsettingen med prosjektet fra oppstart var å skape en arena for mennesker med rusutfordringer hvor fokus er å forbedre fysisk form, skape en sosial arena og sørge for hjelp til selvhjelp. Målene er nådd til fulle.

Asker Fotball har lagt ned et betydelig arbeid med Gatelaget. Det er fokusert på å skape en bedre hverdag for den enkelte – langt utover selve fotballaktiviteten. Det er videre et godt samarbeid med øvrige hjelpeapparat i forhold til enkeltspillernes deltakelse, tilrettelegging for å få spillere ut i tiltak, jobb, skole. Det er fokus på oppfølging og motivering av spillere med som i perioder faller ut. Det gode samarbeidet mellom Asker Fotball, frivilligheten, Asker Kommune, FAT, Fotballstiftelsen og NAV er svært avgjørende for at man har klart å opprettholde god kvalitet i tilbudet.

Det er fotballtreninger tre dager i uka med hyggelig lunsj etterpå. Laget deltar i serie og turneringsspill i regi av Fotballstiftelsen og treningskamper, samt andre turneringer. I tillegg er det andre aktiviteter som yoga og lagbygging. Det tilbys gåtur med sosionom for personer på tiltaket omtrent hver tredje helg. Det er gjennomført mange møter mellom brukere og FAT (Fleksible Ambulente Tjenester.) Det har vært mange besøk fra feltsykepleien og gateprest. Ytterligere er det gjennomført en rekke ulike aktiviteter med hensyn til oppfølging.

Resultater

  • Siden oppstart i 2013 har 51 personer brukt tiltaket
  • 16 er rusfri per 8. des 2017
  • 14 personer jobber deltid
  • 3 studerer
  • 1 person er jobbsøkende

I tillegg til en fantastisk fremgang på fysisk form, fotballferdigheter og sosial adferd, er det blitt en økning av sosiale ferdigheter i laget. Det har bidratt til en bedre kultur i Asker Fotball. Innad i laget er det enighet om at Gatelaget er et meget godt ettervern. Flere spillere begynner å bygge nettverk, som ofte er en utfordring. Gjennom integrering og presse har man skapt kunnskap, stolthet og entusiasme rundt laget.

Asker Gatelag er landets eneste gatelag med fem kvinner på laget. Dette vitner om en gruppe med et godt miljø der hensyn til hverandre er sentralt.

Asker Fotball er virkelig en foregangsklubb for utviklingen av Gatelaget, med tett oppfølging av fagpersoner fra kommunens rusomsorg. Modellen ha skapt mange henvendelser fra andre gatelag om hvordan få til samarbeid med kommunen.»

 

Les hele saken her