Nyheter

Sparebankstiftelsen DNB fortsetter å støtte gatelagene med fotballutstyr

Fotballstiftelsen mottok før jul den glade beskjeden om tildeling av midler til utstyr i 2019

Viktig og nødvendig bidrag

En nøkkelfaktor i gatelagstilbudet er at vi klarer å levere et profesjonelt sportslig opplegg til spillerne våre. Det innebærer at spillere blir møtt av et fotballfaglig kompetent trenerteam, at vi fasiliteter med sunne og gode måltider. Det innebærer også at vi har nødvendig klær og utstyr til spillerne når de ankommer trening eller kamp sommer som vinter. Visuelt ser det bedre ut og det løfter lagfølelsen når alle er ikledd samme treningstøy. Det handler om å ta spillerne på alvor. Derfor er Fotballstiftelsen og gatelagene utrolig takknemlig for at Sparebankstiftelsen DNB også i år har sett viktigheten av deres bidrag og bidratt med 350 000,- til treningsutstyr for 2019.

Flere spillere og lag

Fra 2018 til 2019 har gatelagene vokst fra 13 til 19 lag. I tillegg til de nye lagene har flere av de allerede etablerte lagenes spilletropp vokst. Dette betyr at midlene fra Sparebankstiftelsen vil være et viktig bidrag for å sørge for at alle våre spillere har det utstyret de trenger til en hver tid.

Vi ønsker å takke Sparebankstiftelsen DNB for deres støtte og håper på videre samarbeid i årene som kommer.

Klikk her for å lese mer om Sparebankstiftelsen DNB

Bildet er tatt fra overrekkelsesseremonien og viser representanter for Sparebankstiftelsen DNB, trener og spiller fra Askers gatelag og styreleder i Fotballstiftelsen.