Nyheter

Sparebankstiftelsen DNB bidrar til flere gatelag!

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Fotballstiftelsen midler til etablering og utvikling av gatelag

Rekruttene

Fotballstiftelsen har fått midler et landsomfattende prosjekt der vi ønsker å sette fokus på ”rekruttsatsningen” i gatelagene.

Sparebankstiftelsen DNB vil de tre neste årene bidra med 3 millioner kroner til Fotballstiftelsen til å etablere nye gatelag og samtidig utvikle tilbudet hos etablerte lag.

I takt med de eksisterende Gatelagenes fysiske utvikling og mestring har også gjennomtrekket av nye spillere økt. Noe av bakgrunnen for dette er at vi ikke har hatt nok ressurser på plass til å kunne tilrettelegge nok for nye spillere som har et ekstra behov for tid og oppmerksomhet før de blir ”varme i trøya”. Dette tiltaket skal begrenset gjennomtrekket og derigjennom kunne hjelpe flere spillere til å nå gatelagenes mål om et bedre liv med flere dager uten rus!

Gjennom rekruttsatsningen vår ønsker vi å tilby nye spillere som kommer «rett fra gata», et tilrettelagt fotballtilbud som tar hensyn til manglende fysisk trening og lagmentalitet.  Vi ønsker å bidra til en bedre hverdag for disse med rutiner og fellesskapsfølelse, ved at vi ser den enkelte og utvikler et samarbeid og tillitt på spillerens premisser.

Viktig støttespiller

I tillegg til å bidra med midler til rekruttsatsningen og flere gatelag støtter Sparebankstiftelsen DNB gatelagene med 350 000 til fotballutstyr i 2019. Fotballstiftelsen og gatelagene er svært takknemlige for bidragene til Sparebankstiftelsen DNB som har blitt en viktig støttespiller for gatelagene.

Dersom du ønsker å lese mer om Sparebankstiftelsen DNB kan du trykke her