Nyheter

Takk for strålende bidrag i 2018!

Et strålende år. Årsmeldingen for 2018 er lagt ut. Seks nye klubber ble tatt opp og god økning i prosjekter og offentlige midler. Vi produserte minst 3500 rusfrie timer hver uke. Vårt tilbud har tilført spillerne bedre helse og mindre rus forteller en stolt styreleder Marianne Smith Magelie.

Takk til alle for strålende bidrag i 2018!

Fotballstiftelsen har lagt bak seg et strålende år. Vi produserte minst 3500 rusfrie timer hver uke. Våre Gatelagsspillere forteller at tilbudet har tilført dem bedre helse og mindre rus. Vedlagt følger Fotballstiftelsens Årsmelding for 2018 som nå er lagt ut. Den oppsummerer kort litt om året som har gått.

Vi har utviklet oss svært godt i tråd med de planer og budsjetter vi har arbeidet etter. Antall nye klubber økte med seks og bidrag fra det offentlige har økt fra 11.7 millioner til 16 millioner i 2018.

Fotballstiftelsen har videreutviklet ligaspill for Østlandet, minitureringer i Vest/Sør og to store nasjonale turneringer for over 250 deltagere på hver er gjennomført med sport og hygge. Klubbene melder om god aktivitet og relativt stabil spillergruppe. Flotte trenere/lagledere og frivillighet har gått hånd i hånd.

Fotballstiftelsen skaffer også finansiering til arbeidstrening ute i klubbene hvor samarbeidet med NAV og rusomsorgen står sentralt.  Vi ønsker å lykkes med alle spillerne våre – en bedre hverdag og steget ut av rusmiddelavhengigheten.

Gjennom forskning kan vi nå dokumentere gode resultater av våre aktiviteter – vi leverer Norges beste ettervern!

En undersøkelse blant klubbene våre viser også at det i løpet av de siste åtte årene har vært i overkant av 90 spillere som har funnet veien til skole eller helt/delvis ordinært arbeid. I løpet av 2018 har det også vært ca 520 unike spillere som har nyttigjort seg av Gatelagstilbudet på tvers av lagene våre. Det gleder oss også å se at familier gjenforenes. Med rekrutteringen av to nye medarbeidere i Hedda og Selim har vi i 2018 fått på plass en dynamisk organisasjon.

Orkla har vært en solid partner også i 2018, og vi har aldri før hatt flere søknader inne på ulike prosjekter med midler til nye aktiviteter. Utover NAV og Helsedirektoratet har vi bla fått aksept på et treårig rekrutteringsprosjekt gjennom Sparebankstiftelsen DNB på 11 millioner kroner, hvor Sparebankstiftelsen bidrar med 3 millioner.

Glede, samhold og begeistring står i fokus når Fotballstiftelsen nå skal ut og få på plass flere Gatelag i 2019 og hvor økonomisk forutsigbarhet står sentralt og Statsbudsjettet for 2020 er målet. Vi ønsker også å aktivt  få selskaper til å se på våre Gatelag som en viktig aktør innenfor et sosialt formål.

Vi vil fortsette å jobbe for at flere rusmiddelavhengige skal få tilbud gjennom et Gatelag i regi av fotballklubbene. Fotballstiftelsen ønsker å gjøre en forskjell og sette fotavtrykk!

Å være styreleder er aldri en evig post – ballen ruller videre og jeg takker for meg. Takk til dere alle for alt dere bidrar med. Jeg vil være en aktiv supporter og kommer fortsatt på fotballkamper og heier.

Årsmelding – les her

Lykke til!

Marianne