Nyheter

Ny styreleder og nestleder i Fotballstiftelsen

1. mars 2019 overtok Morten Skauge vervet som leder for Fotballstiftelsen. Finn Arctander er valgt inn som nestleder.

Skauge jobber til daglig som seniorrådgiver i Hovedorganisasjonen Virke og har tidligere lang fartstid som politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe. Han har vært styremedlem i Fotballstiftelsen siden 2018 og gleder seg til å tre inn i rollen som styreleder for stiftelsen. Fotballstiftelsen med sine gatelag gjør en viktig jobb for mennesker med rusrelaterte utfordringer. Jeg er stolt av de resultatene vi har oppnådd så langt og ser frem til å være med å utvikle tiltaket videre sammen med resten av styret og administrasjonen. En prioritert oppgave vil være å sikre en langsiktig finansiering av tilbudet. En studie viste nylig at vi er blant landets beste ettervern, noe som understreker viktigheten av vårt arbeid – sier Skauge.

Finn Arctander var daglig leder i Fossumkollektivet frem til han gikk av med pensjon i 2017. Da hadde Arctander ledet virksomheten i 11 år. Fra tidligere har Arctander bred erfaring fra næringslivet fra blant annet helse- og miljøteknologisektoren og bistandsarbeid. Arctander har sittet i Fotballstiftelsens styret siden januar 2018.

Kontaktinformasjon:

Morten Skauge

Tlf: 959 70 297

Epost: Morten.Skauge@gmail.com

Finn Arctander

Tlf: 905 79 018

Epost: Finn@goderaad.org