Nyheter

Fotballstiftelsen på Stortinget

«Velkommen til Fotballstiftelsens seminar om fotballens rusforebyggende kraft. Forskere fra Universitet i Sørøst Norge presenterer den nypubliserte studien Recovery på banen – Norges beste ettervern? og vi inviterer deg til å høre hvorfor det å være spiller på et gatelag bidrar til et bedre liv med mindre rus. Vi ønsker å dele kunnskap om hva som gjør gatelagene til et godt rusforebyggende tilbud og et sosialt nybrottsarbeid som fungerer.»

Slik lød innledningen til invitasjonen til seminaret 2. april som ble sendt til 55 Stortingsrepresentanter fra fire ulike komiteer.  For Fotballstiftelsen er det viktig å øke kunnskapen om gatelagene og Fotballstiftelsen blant våre politiske beslutningstakere. Dette gjør vi fordi våre 19 gatelag gjør en stor forskjell for spillerne og er veien ut av rus og inn i arbeid og utdanning for mange!

Vi hadde toppet laget til seminaret, og det var ingen lett oppgave, for det er så mange gode folk vi har med oss på gatelagene, som alle har en viktig historie å fortelle.  For det er møtet med våre spillere og den jobben de gjør sammen med trenerne våre og støtteapparat, som får folk til å lytte. Historiene som handler om veien til en bedre hverdag med mindre rus. Historiene om hva faste rammer, trening, felleskap, tillit, ansvar, respekt, vennskap, fotball og moro bidrar til for den enkelte.

Det å gå inn dørene på Stortinget, er som navnet tilsier ganske stort. Det er historie i veggene og makt i salene og korridorene. Det er overveldende og gøy på samme tid. Og, det er en viktig arena for oss og for vår fremtid som organisasjon, som kjemper for at våre spillere skal ha et tilbud å gå til, og at flere klubber skal få etablert gatelag.

Vi stilte med blandet lag. Sandefjords Marco Anthonus og Morten Vestly og HamKams Kai Kristiansen, fortalte om gatelagene sett fra spiller- og trenerrollen. Lars Ueland Kobro og medforsker Cathrine Johansen fra Universitet i Sørøst Norge presenterte viktige forskningsresultater.  Wenche Rudsengen og Aina Rype viste hvorfor Asker har valgt å flytte det kommunale rusarbeidet ut på fotballbanen. Mens Espen Lindmark (Stabæk), og vertskapet Hedda Bie, Morten Skauge og Selim Emeci holdt i trådene.

For det er sterkt å høre en spiller fortelle om at et gatelag kan bli veien ut av rus og inn i fast arbeid i Sandefjords supporterbutikk, som trener for aldersbestemte lag og som materialforvalter for A-laget.  At en tidligere spiller og trener for eliteseirelag, nå trener et fotballag der oppgavene handler minst om fotball og mest om å være guide i livet og i systemene våre spillere må navigere i. Og ikke minst, men mest av alt, handler trenerjobben om å bygge lag og vennskap.

Disse historiene er viktige å synliggjøre. Det er også resultatene fra studien Recovery på banen – Norges beste ettervern? For Gatelagene, de fungerer «jækla bra»! for å sitere studien fra Universitet i Sørøst Norge, og forskning trenger vi for å dokumentere at vi er noe å stase videre på, og for å kunne utvikle og forbedre vårt tilbud til det beste for våre spillere.

Vi må spille på lag, og vi må spille hverandre gode – fotballklubber, akademia og offentlig tjenester. Vi må gjøre det vi kan best, sammen. Derfor er det også viktig få synligjort betydningen av kommunenes og tjenestenes rolle på fotballbanen. For å flytte det kommunale rusarbeidet ut på fotballbanen er det ikke alle kommuner som gjør. Men, vi har flere eksempler på gode støttespillere i kommunene, og Asker er en av disse. Dette var også et viktig budskap til politikerne.

Dagene er travle på Stortinget. For stortingspolitikere løper inn og ut av møter, høringer og avstemninger og dessuten er det jo mye som skjer også utenfor Løvebakken. Vi var derfor veldig glade for engasjement og den gode dialogen vi fikk ha med Erlend Larsen (H) som sitter i Helse- og omsorgskomiteen og Tellef Inge Mørland, ruspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. For setter vi spillerne sentrum, må vi alle spille på lag og vi trenger beslutningstakere som ser oss!