Nyheter

Fotballstiftelsens spillerutvalg er på plass

Tirsdag 7. Mai 2019 ble spillerutvalget til Fotballstiftelsen offisielt etablert på Ullevaal stadion.

Spillerutvalget består av 6 spillere med vara som representerer sitt gatelag og velges for ett år av gangen. Denne første perioden kommer representantene fra gatelagene i Tromsø, Brann. Start, Odd, Stabæk og Asker.

Spillerutvalgets første møte ble viet til å bli kjent, finne ut hvordan en ønsker å jobbe og dele tanker om hva spillerutvalget bidrag skal være. Det var stort engasjement og mange gode innspill. På agendaen stod også to saker som omhandlet innspill til «Gatelagene ABC» og diskusjon rundt rammer for nasjonale turneringer.

Fotballstiftelsen er utrolig glade for å ha fått på plass et spillerutvalg som vil være en viktig rådgiver og støttespiller i prosesser knyttet til vårt arbeid, samtidig som at det blir en arena der spillerne kan fremme viktige saker.