Nyheter

The Bergen Group – Et internasjonalt felleskap

Mye skjer i Bergen, og det handler ikke alltid om gatelaget til Brann. The Bergen Group ble etablert i Bergen i 2018 av forskerne Bengt Karlsson og Marit Borg fra Universitet i Sørøst Norge og Alan Pringle fra Universitet i Nottingham. Flere kjenner Marit og Bengt som forskerne bak rapporten Gatelagsfotball som recovery på banen – «Norges beste ettervern?», se  https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2579393

Internasjonalt fellesskap med hjerte for fotball

Som navnet tilsier er ikke dette et norsk fellesskap. Island og England er også representert. Det disse har til felles er interessen for sammenhengen mellom fotball og psykisk helse, sosial inkludering og rusmiddelavhengighet. The Bergen Group ønsker flere velkommen og vil gjerne danne et internasjonalt fellesskap som kan dele kunnskap, erfaringer og ideer.

Utvikling av forskning og innovasjon innenfor rammene av fotball med fokus på recovery, er kortversjonen av det fellesskapet har som mål.  Mye av arbeidet vil handle om å utvikle og evaluere prosjekter for felles læring og kunnskapsdeling, utvikle og implementere evalueringsverktøy, dele de gode eksemplene, og utvikle og dele kunnskap med beslutningstakere, tjenestene og andre relevante aktører til det beste for spillerne.

Åpent for alle

The Bergen Group er et tverrfaglig fellesskap med folk som har brukererfaringer både fra fotballbanen, fra tjenestene og fra gata. Det inkluderer også folk som jobber i fotballklubber, ulike tjenester, frivillige organisasjoner og akademia.

 Har du lyst til å bli en del av dette fellesskapet, kan du registrere deg på the Bergen Groups hjemmeside  https://thebergengroup.org/. Du kan også ta kontakt med Marit Borg, epost: Marit.Borg@usn.no, eller Bengt Karlsson, epost: Bengt.Karlsson@usn.no

Recovery on the Pitch…i Stabækdrakt! Marit Borg presenterer forskningsresultater fra norsk gatelagsfotball i England