Nyheter

Takk for strålende innsats og samarbeid i 2019

Året går mot slutten og vi har mye å glede oss over!

Tusen takk til spillerne!

Vi har fantastiske spillere som jobber hver dag for et bedre liv med mindre rus for seg selv og sine lagkamerater. For noen har dette gatelagsåret handlet om å stå opp om morgenen å komme seg på trening, for andre har veien gått videre ut i arbeid og utdanning. Uansett, har oppgaven vært viktig! Tusen takk for den jobben dere spillere gjør, for at dere stiller opp for laget, bidrar inn i klubben og fellesskapet vårt i Fotballstiftelsen!

Det er mange som heier på dere og en av årets største anerkjennelser av deres kamp for en bedre hverdag med mindre rus, kom fra statsminister Erna Solberg og hennes regjering da de utfordret til kamp mellom regjeringen og gatelag.  Kampen stod på Ullevaal stadion 7. august og en statsminister og 10 statsråder kunne ikke forhindre at Fredrikstads gatelag gikk seirende av banen. Vi ønsker å takke regjeringen for en fantastisk gest overfor alle våre spillere. Vi trenger beslutningstakere som ser og heier oss!

Tusen takk til trenere og støtteapparat!

De gode resultatene på gatelagene kan vi også takke våre dedikerte, engasjerte og kompetente trenere og lagledere som gjør en strålende jobb både på sol- og regnværsdager. Å lede et gatelag er både en givende og krevende jobb, og betydningen av trenernes innsats er enorm. Spillere sier det, vi ser det, men nå er det også dokumentert gjennom studier som peker spesielt på trenernes betydning for spillernes utvikling. Tusen takk til dere trenere og lagledere for at dere stiller opp til enhver tid og gjør en stor forskjell!

Tusen takk til kommunene

Med på laget trenger vi også ressurspersoner i kommunen. Gjennom disse får vi kompetanse på rus og psykisk helse og et nettverk for rekruttering og oppfølging. Vi har ordførere som spiser julelunsj med lagene våre, vi har administrasjon som kommer og heier på kampene, men mest av alt har vi flinke og engasjerte ansatte som følger lagene og spillerne våre tett på treninger og kamper. Tusen takk til dere alle!

Tusen takk til de frivillige!

De frivillige rundt lagene våre gjør en enestående jobb. Dere deler tid, erfaring, kunnskap og hjertevarme med våre spillere og lag. Vi setter enormt stor pris den uunnværlige jobben dere gjør. Uten dere hadde vi ikke fått til det vi gjør i dag – tusen, tusen takk!

Tusen takk til klubbene!

Uten engasjementet til norske toppfotballklubber hadde vi ikke hatt gatelag i Fotballstiftelsen. Det at toppklubbene åpner dørene og inkluderer våre spillere og gatelag som en del av sin satsing, er avgjørende. I år har vi ønsket Molde fotballklubb, Kristiansund ballklubb og Sandviken toppfotball velkommen i gatelagsfamilien og vi er nå 22 lag med god geografisk spredning i landet.

Klubbene våre gir de gode rammene som treningsfasiliteter, garderober og matbord for møte mellom mennesker og utvikling av spillerne våre. Klubbene har også et enormt nettverk som bidrar til arbeidstrening og jobber for våre spillere. Vi kan nå glede oss over at Norges idrettsforbund har latt seg inspirere av toppfotballen og satser på å utvide tilbudet til rusmiddelavhengige innen flere grener gjennom Idrettens skaper sjanser. En engasjert Helseminister og Idrettspresident heier fram satsingen.  Tusen takk til våre klubber for at dere satser på gatelag og er en viktig inkluderings- og utviklingsarena for våre spillere!

Tusen takk til samarbeidspartnere!

Uten støtte fra Helsedirektoratet og NAV hadde vi hverken hatt gatelag eller arbeidstrenings- tilbud for spillere. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har bidratt til familieaktiviteter i gatelagene til stor glede for mange store og små. Tusen takk for støtten i 2019!

Måltider er en viktig del av gatelagssatsingen og Orkla har også i år bidratt med mat til turneringer og ulike arrangementer. Tusen takk for at dere fortsetter å heie på oss!

Kompetanseutvikling er noe vi alle har glede av og samarbeidet med kompetansesentrene Korus-Oslo og RVTS-Øst har gitt oss faglig påfyll innen rus og psykisk helse. Tusen takk for at dere har prioritert oss!

Sparebankstiftelsen DNB satser sammen med oss på rekruttering av nye spillere og klubber og bidrar til at våre spillere har utstyr å spille i. Tusen takk for deres støtte som gjør flere kan ha glede av tilbudet vårt!

Gjensidigestiftelsen satser sammen med regjeringen på å redde flere liv gjennom en nasjonal livredningsdugnad. Takk for at dere satser på våre gatelagsspillere som viktige livredningsressurser i samfunnet og bidrar til trening av gatelag i livreddende førstehjelp!

Rotary har i mange år støttet Fotballstiftelsen og vi er glade for bidraget også i 2019.

Takk for oss!

Julen er for mange en fin tid, og for andre en vanskelig periode. Vi ønsker uansett å ønske alle gode dager fram mot det nye året og ser fram til videre godt samarbeid i 2020.  Som en avslutning av denne jule- og takkehilsen tar vi et kort tilbakeblikk på noe av det vi i Fotballstiftelsen har fylt dagene med i 2019

Vi starter med den beste delen av jobben. Vi har vært rundt til alle våre 22 klubber, trent med lagene våre, og fått oppleve det fantastiske arbeidet som gjøres i gatelagene. Gatelagene produserer flere tusen rusfrie timer i uka og har en fast stamme på omlag 300 spillere som trener hver uke. Langt flere er innom tilbudet i løpet av året. Vi har i år rekordmange spillere i lønnet arbeid (38 spillere), 14 har begynt på skole og 33 har i dag arbeidstrening hos klubb eller en samarbeidspartner. Vi har utdannet fotballdommere og i underkant av 30 førstehjelpsinstruktører for gatelagene. Dette er resultater vi er stolte av!

Vi har i samarbeid med spillere og klubber jobbet med å synliggjøre betydningen av gatelagene våre for Stortinget, med et seminar i april og deltakelse under budsjetthøringer i oktober. Vi har invitert med oss Helse- og omsorgsminister på åpningen av Østlandsseieren i mars på Intility, og Arbeids- og sosialministeren under nasjonal turnering på Hamar. Den allerede nevnte kampen mot regjeringen var et annet høydepunkt.

Vi har vært på årets Helsekonferanse, jobb- og fritidsmesser og bidratt under ulike seminarer og tilstelninger i klubbene der tjenestene, politikere og andre samarbeidspartnere har vært målgruppe. Presentasjon av de gode resultatene av forskningssamarbeidet med Universitet i Sørøst Norge om betydningen av gatelagene, har vært en viktig post på agendaen.

Vi har bidratt under samlingen om samfunnsansvar i regi av Norsk toppfotball i høst.

Vi har utarbeidet en ny strategi for Fotballstiftelsen sammen med klubbene som gir oss retning for arbeidet i 2020. Vi har etablert et Spillerutvalg med representanter for 6 av klubbene våre og hatt flere gode møter i 2019. Vi har arrangert klubbmøter, der trenere og støtteapparat kan få glede av erfarings- og kunnskapsdeling.

Vi har hatt rekorddeltakelse på antall lag og spillere under nasjonale turneringer vi har arrangert i samarbeid med Hamkam på Hamar i juni 2019 og FFK i Fredrikstad desember 2019. Østlandsseieren har vært en annen viktig aktivitet. På Vestlandet har lagene kommet sammen til 2 regionale turneringer og vi har hatt gleden av å være med på begge.

Vi har arrangert instruktørkurs i førstehjelp for spillere og trenere på gatelagene gjennom prosjektet Gatelagene redder liv. Vi har jobbet videre med forskningssamarbeidet med Universitet i Sørøst Norge som skal munne ut i en søknad til Forskningsrådet i september 2020. Vi har invitert til familiearrangementer, blant annet under landskampen mellom Norge og Færøyene på Ullevaal i november.

Vi gleder oss til 2020!