Nyheter

«Gatelagene redder liv»

«Gatelagene redder liv» er tittelen på et førstehjelpsprosjekt vi har drevet siden 2019 med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Fotballstiftelsens førstehjelpssatsing er en del av den nasjonale dugnaden for å redde liv.

Redde 200 liv
200 liv kan reddes i Norge hvert år dersom befolkningen som helhet får mer kunnskap om tidskritiske tilstander og livreddende førstehjelp. Helse- og omsorgsdepartementet gjennom Helsedirektoratet leder derfor en nasjonal dugnad «Sammen redder vi liv» for å heve kompetansen på førstehjelp i landet. Mange organisasjoner som jobber opp mot ulike målgrupper i befolkningen er involvert. Fotballstiftelsen er en av disse.

Hvorfor et førstehjelpsprosjekt i gatelagene

Plutselig hjertestans rammer mer enn 3000 personer hvert år i Norge. To av tre hjertestans-tilfeller skjer mens noen er vitne, og det er nettopp derfor førstehjelp er så viktig. Våre spillere er aktive på idrettsarenaen gjennom å være en del av et gatelag og en klubb, og flere er i arbeid og skole. Mange har også tilgang på arenaer som er mindre tilgjengelige for andre og blant mennesker som er i en særlig sårbar situasjon. Våre gatelagsspillere er derfor en viktig målgruppe i dugnaden for å styrke den samlede beredskapen i Norge og for å redde flere liv.


Satsing på førstehjelpsinstruktører

Da vi startet opp prosjektet var tanken at vi skulle invitere inn kursholdere som kunne trene spillerne våre og trenerapparatet i livreddende førstehjelp. Etter råd fra de andre organisasjonene i dugnaden endret vi på det og satset heller på å trene våre egne instruktører. For det er nemlig slik at litt kunnskap mange ganger gjennom livet har stor effekt og for å sikre nettopp dette er det bedre å bygge kompetanse i egen organisasjon.

I løpet av oktober og november i 2019 ble 27 personer (trenere og spillere) trent som instruktører i livreddende førstehjelp av Odd-Bjørn Sørnes fra Norges Røde Kors. 13 klubber og Fotballstiftelsen deltok i opplæringen, som gikk over 2 dager med fokus på praktisk læring. Instruktører finner du nå i følgende klubber: Fram-Larvik, Strømsgodset, Sandefjord, Jerv, Notodden, VIF, Stabæk, Hamkam, Asker, Molde, Ålesund, Brann og Sandefjord.

Ring 113 når det trengs
Hovedinnholdet i opplæringen har omfattet varsling (113), hvordan vi undersøker bevissthet og puls, gjøre pustekontroll, legge en person i stabilt sideleie, gjøre brystkompresjoner og innblåsinger, bruke hjertestarter og undersøke for akutthjertesykdom og hjerneslag. Å stoppe store ytre blødninger var også en del av kurset.

Instruktørene har så kjørt kurs i egne lag for å trene medspillere og trenere i førstehjelp. Noen har også blitt brukt til kursing av andre i klubb.


Samarbeid med Norges Røde Kors

Gjennom samarbeidet med Norges Røde Kors har vi fått kompetanse og lånt utstyr til gjennomføring av kurs. Norges Røde Kors har også en førstehjelpssatsing i fengsler og har således kunne høste erfaringer i å kurse instruktører med et mindre omfattende kursopplegg enn de vanligvis kjører i instruktøropplæring.

Førstehjelpssatsing i idretten
Norges Idrettsforbund er også en del av dugnaden og Norges Fotballforbund er valgt til å pilotere prosjektet hvor fotballspillere skal få dugnadsbasert trening i hjerte-lunge-redning og øve på å bruke hjertestarter. I forrige uke var Løten første klubb ut, se https://www.fotball.no/klubb-og-leder/sammen-redder-vi-liv-i-idretten/sammen-redder-vi-liv—veldig-verdifullt/.

Vi er glade for at det er fullt trøkk på førstehjelp i norske fotballklubber i 2020 og vi skal også holde fokus på dette å sørge for at kursingen fortsetter i klubbene, enten ved hjelp av egne instruktører eller ved å invitere inn eksterne kursholdere. I 2020 skal vi også kåre det beste gatelaget i førstehjelp.

Lenker

Norges offisielle nettsted for livreddende førstehjelp: https://www.113.no/

Om førstehjelpssatsingen på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forstehjelpsdugnad-skal-redde-fleire-liv/id2539699/

https://www.Gjensidigestiftelsen.no