Nyheter

Logo Fotballstiftelsen

Fotballstiftelsen søker ny daglig leder

Fotballstiftelsen er en ideell og livsnøytral stiftelse som leder og gir støtte til norske toppklubbers Gatelag i fotball. Stiftelsens mål er å gi mennesker med rusrelaterte utfordringer muligheten til et bedre liv med flere dager uten rus gjennom deltagelse i et profesjonelt lavterskel aktivitetstilbud. Fotball er et virkemiddel for å nå dette målet.

Stiftelsen samarbeider tett med norske toppklubber og de 22 Gatelagene som er under vår paraply, og som til sammen organiserer flere hundre fantastiske spillere. Virksomheten finansieres av offentlige aktører og private bidragsytere, og organiseres i nært samarbeid mellom klubbene, kommunene, NAV og rusomsorgen. Vår ambisjon er at tilbudet skal være «verdens beste ettervern» for spillerne.

Fotballstiftelsen har i dag to medarbeidere. Den som er daglig leder vil ha hovedansvar for den daglige driften av virksomheten og rapporterer til styret. Sentrale ansvarsområder er samarbeid med klubbene, arbeid for å sikre gode og langsiktige rammevilkår og videreutvikling av tilbudet.

Stillingen er ledig fra 1. oktober 2020 og vi ønsker tiltredelse snarest mulig etter det.

Hovedoppgaver og ansvar:

 • Utvikling av Fotballstiftelsen og Gatelagene gjennom strategisk og operativ ledelse i samarbeid med klubbene.
 • Økonomisk styring og samhandling med styret.
 • Sikre gode rammevilkår gjennom søknadsarbeid til offentlige og private aktører.
 • Dialog og samhandling med fotballens organisasjoner, forskningsmiljøer, offentlige institusjoner, politiske miljøer mv.
 • Organisere fellesaktiviteter og møteplasser for klubber og samarbeidspartnere.
 • Utvikle kommunikasjons- og markedsarbeid og gjennomføre aktiviteter som bidrar til økt synlighet.
 • Mediehåndtering. kommunikasjon, besøk og oppfølging av klubbene.

Dine kvalifikasjoner:

 • Relevant ledererfaring og gjerne høyere utdannelse.
 • God økonomiforståelse.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning.
 • Erfaring fra offentlig og/eller privat sektor og markedsarbeid.

Dine personlige egenskaper:

 • Gode gjennomførings- og samarbeidsevner.
 • Kan motivere, skape engasjement og spille andre gode.
 • Fleksibel, initiativrik og innovativ.
 • Engasjement for fysisk aktivitet og folkehelse.

 

Vi tilbyr:

 • En jobb med mening!
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Lederansvar for en organisasjon i utvikling.
 • Kontor på Ullevål stadion i Oslo.
 • Fleksible arbeidsordninger og noe varierende arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 11. august 2020

Link til annonse på Finn.no 

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=183469375

Kontaktinformasjon: Morten Skauge (styreleder), e-post: morten.skauge@gmail.com, tlf. 959 79 297 eller Hedda Bie (daglig leder),     e-post: hedda.bie@fotballstiftelsen.no, tlf. 948 80 835.