Nyheter

Fotballstiftelsen med ny logo

Med vår nye logo ønsker Fotballstiftelsen å fremstå både friskere, mer moderne og tydelig. Samtidig er det man ikke ser i selve logoen det som skal kommuniseres enda tydeligere.

For under selve logoen vil det i de aller, aller fleste stå GATELAGET. Fotballstiftelsen er paraplyorganisasjonen for 22 klubbers gatelag. Og det er gatelagene som er produktet – det er der, i den fantastiske aktiviteten våre 22 Gatelag driver, våre fantastiske historier skapes.

Samtidig vil vi forsterke broen mellom Gatelagene – og mellom Fotballstiftelsen og våre 22 klubbers Gatelag. I det ligger flere elementer:

  • Ønsket er et klubbene i sine effekter rundt Gatelaget bruker GATELAGET under klubblogoen med samme skrift og på samme måte som Fotballstiftelsen
  • Vi bruker en font som er «fotballens egen», Tungsten, den samme som brukes på klubbenes hjemmesider mm

Flere endringer kommer

Logoen forteller hvem vi er og hva vi driver med, fotball. Den er utviklet over tid, og både spillerutvalg og klubber har sett og uttalt seg. Og tilbakemeldingene rundt felles identitet med GATELAGET under alle logoene, har møtt mange tomler opp.

Samtidig er dette bare ett element vi jobber med. For det skal skje mer.

  • Vi starter nå en prosess for å bytte design på hjemmesiden vår – til den samme som er kjent fra alle klubbene i Eliteserien, OBOS-ligaen og noen av våre i PostNord-ligaen.
  • Med samme hjemmesideløsning får vi også en styrket og ekstra mulighet til å hente opp klubbenes saker om gatelaget sitt – og sånn sett
  • vil vi også Når den er klar vil også vår hjemmesideadresse bytte fra fotballstiftelsen.no til gatelaget.no

Disse siste punktene vil naturlig nok ta litt tid, men er definitivt noe vi gleder oss til. For den stolte gatelagshistorien skal komme enda tydeligere frem, samtidig som målet er at «gatelagsfamilien» blir samlet også i kommunikasjon og på nett – gjennom å styrke den felles identiteten også visuelt.

Fantastiske resultater – stolte historier

Det er en viktig og stolt historie som begynte i Fredrikstad i 2011, bestod av fem gatelag da Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 og har nå 22 gatelag i aktivitet forankret i norske toppklubber på herre- og damesiden. De har rundt 600 spillere på trening to-tre dager hver eneste uke året rundt, enten vi snakker jul, påske eller koronapandemi. De leverer 4.000 rusfrie timer hver uke – som igjen åpner for muligheten til rusfri dager, uker og måneder, ja til rusfrie liv.

I 2019 meldte 39 gatelagspillere overgang til ordinært arbeidsliv, ytterligere 20 til skolegang og 53 til arbeidstrening. Siden Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 har rundt 250 spillere kommet over i arbeid eller utdanningsløp.

Det er tall vi er stolte av. Men bak dem, og på veien dit, er det fantastiske møter mellom mennesker og muligheter som preger hverdagen vår. En hverdag som utfordres nå i koronaperioden, men som gjør aktiviteten vår enda viktigere – nettopp fordi mange andre tilbud stenges helt eller delvis.

Men fra Kristiansand (Start) i sør til Tromsø i nord jobber gatelagene våre for visjonen om «et bedre liv med mindre rus». Og vi i Fotballstiftelsen jobber for fellesskapet og rammebetingelsene. Og selv om vi altså ikke er det viktigste, er vi litt stolte av vår nye identitet.

Fotballstiftelsens administrasjon Selim Emeci og Arne Knoph gleder seg til å fortelle gatelags-historiene enda bedre etter at styret og styreleder Morten Skauge vedtok den foreslåtte logoen og kommunikasjonsplanen på siste møte.