Nyheter

Rekordår i antall spilleroverganger

86 Gatelagsspillere til arbeid og skole i 2020:

Koronaåret 2020 har satt sine spor i oss alle. Men betydningen av Gatelagene har bare vært enda viktigere og gitt helt eventyrlig gode resultater. Antall spillere som har fått lønnet arbeid eller har begynt på skole er nemlig rekordhøyt.

Det stikk i strid med noe mange ville frykte i et koronaår der utenforskap, sårbarhet og nedstengte tilbud har preget hverdagen for så mange av oss. Og der permitteringer og konkurser har skapt mange overskriftene. Men i de 22 Gatelagene som pr nå drives gjennom Fotballstiftelsen har fokus hele tiden ligget på hva som er mulig, og på hvordan vi skal klare enda mer for vår sårbare gruppe av spillere.

Og det er med stor stolthet de foreløpige (pr november) tallene for 2020 kan presenteres.

–  Ja, det er litt til å klype seg i armen av.

Utviklingssjef Selim Emeci og daglig leder Arne Knoph i Fotballstiftelsen følte de måtte dobbeltsjekke tallene de fikk fra de ulike klubbene. Men faktaene stemte og  bekrefter mer enn noen gang at Gatelagsmodellen virker:

  • 52 spillere har kommet ut i lønnet arbeid i løpet av 2020.
  • 34 spillere har begynt på skolebenken eller i utdanning.
  • 44 spillere har kommet i gang med arbeidstrening.

Med det har over 200 begynt i lønnet arbeid og ytterligere rundt 150 på skole siden Fotballstiftelsen ble etablert i 2015. Altså 350 spillere til sammen, selv uten at vi regner inn arbeidstreningsprosjekter i og rundt klubbene.

Det er voldsomme tall, samtidig som opptellingen fra lagene i år har vært over all forventning. For 86 spillere i skole og arbeid er rekord (tallene er pr november og kan altså fortsatt øke litt).

Vil du støtte Gatelagsarbeidet? Støtt Fotballstiftelsen ved å vippse til 647878

Det i et 2020 som har vært utfordrende for oss alle, også Gatelagene og spillerne der. Samtidig bekrefter det noe av den virkningsfulle nærheten som oppstår mellom trenere og ledere og den enkelte spiller. Det å møtes på feltet, i samme klubbtøy og i trygge rammer, gir et helt andre samtaler enn bak en kontorpult. Samtidig er klubbenes posisjon i nærmiljøet unik. Det betyr noe når kjente fotball-ledere fra regionens fotballstolthet ringer som referanse. Samtidig er klubbene vant med og har et tett og godt samarbeid mot næringslivet, kommunen og andre institusjoner. Det åpner ytterligere muligheter.

Samtidig som det ikke bare har vært lett i 2020. I perioder har man ikke kunnet drive kontakttrening. Da har man funnet andre øvelser – og i perioder andre aktiviteter, som fjellturer, rafting og klatreparker.

Og i andre perioder har det ikke vært mulig å samles mange innendørs til den faste lunsjen etter trening. Da har i stedet trenerne blant annet kjørt ut til en og en spiller med matposer. Det gir også tid til de gode samtalene.

Og slik blir rusfrie treningstimer (4.000 hver uke) til rusfrie dager til rusfrie liv.

Samtidig er det sårbart. Derfor har kommune etter kommune, i godt samarbeid med det lokale Gatelag / Fotballstiftelsen fattet gode vedtak om unntak for denne sårbare gruppen – nettopp fordi konsekvensene av det omvendte er voldsomme, og fordi Gatelagsaktiviteten selvfølgelig gjøres etter trygge smittevernsmessige retningslinjer.

Og med aktivitet har det altså vært bygget fysisk form, trygghet og gode planer for veien videre. Og den er det altså mange som har funnet i år. Det er uendelig viktig for hver og en av dem. Og det er og blir verdiskapning i alle ordets betydninger.

Vil du støtte Gatelagsarbeidet? Støtt Fotballstiftelsen ved å vippse til 647878

Se hvordan samarbeidet mellom klubb og partner gir mulighet – og hvilken ressurs gatelagsspillerne er her