Kontakt Fotballstiftelsen:

Arne Knoph
Daglig leder
Selim Emeci
Utviklingssjef
Morten Skauge
Styreleder

Morten.Skauge@gmail.com
Telefon: 959 79 297