Lagene

Lagene i Fotballstiftelsen

Det er i dag 21 deltakende lag fra toppklubbene på herresiden som nå tilbyr fotballaktivitet på dagtid for rusmiddelavhengige. Gatelagsprosjektet er definert som toppklubbenes viktigste felles samfunnsprosjekt og antall lag vil dermed gradvis øke i takt med at stiftelsen styrker sine økonomiske rammebetingelser.