Lagene

Lagene i Fotballstiftelsen

Det er i dag 14 deltakende lag fra toppklubbene på herresiden som nå tilbyr fotballaktivitet på dagtid for rusavhengige. Gatelagsprosjektet er definert som toppklubbenes viktigste felles samfunnsprosjekt og antall lag vil dermed gradvis øke i takt med at stiftelsen styrker sine økonomiske rammebetingelser.