Fredrikstad

KLB_9294

Fredrikstad FK var det første gatelaget for rusavhengige som ble etablert i regi av toppklubbene. Laget startet opp med aktivitet i 2011. Fredrikstad la plattformen for Fotballstiftelsens videre satsing og ble en mal for de andre klubbene. Gatelaget trener på Fredrikstad stadion. Før trening serveres det frokost.

Treningstider:

Mandager kl. 12.00

Onsdager kl. 12.00

Fredager kl. 12.00

Du kan lese mer om Fredrikstads gatelag på klubbens hjemmesider

Fredrikstad

Daglig leder:

Joacim Heier

Telefon: 481 30 910

Trener:

Lars Petter Hansen

biffen@fredrikstadfk.no

Telefon 924 07206

Støtteapparat:

Morten Nyborg

morten@g2m.no

Telefon: 477 00 093