Om Fotballstiftelsen

Eliteserien og Obosligaen har tatt et felles samfunnsansvar ved å etablere gatelag for rusmiddelavhengige. Fotballstiftelsen er en ideell og livsnøytral stiftelse som leder og gir støtte til toppklubbenes gatelag. Stiftelsen ble etablert i 2015 av deltakerklubbene Vålerenga, Viking, Asker, Fredrikstad, Brann, Haugesund og Stabæk.

Fredrikstad var først ute med å tilby aktivitet til rusmiddelavhengige allerede i 2011. I dag er 22 klubber i drift. Gatelagene er et tilbud om fotballaktivitet på dagtid for rusmiddelavhengige. Klubbene samhandler med kommunene, NAV og Rusomsorgen.