Aktivitet og omfang

Aktivitet og omfang

Gatelagene er et lavterskeltilbud for rusavhengige, uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell legning. Alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus kan delta. Vi skiller ikke mellom jenter og gutter og har ingen aldersgrense. Alle er velkommen!

Klubbene arrangerer to til tre treninger på dagtid i uken. Trenerne er kvalifiserte fotballtrenere, mange med svært lang bakgrunn fra fotballen. Det serveres mat i forbindelse med hver trening og kamp, og spillerne får tilgang til garderober, fasiliteter og en varm dusj. Klubben holder alle spillerne med nødvendig fotballutstyr.

Det arrangeres også felles sosiale aktiviteter utenom treningene.

Flere spillere har gradvis kommet seg ut i arbeidet gjennom prosjektet. I 2016 intensiveres arbeidet med å etablere system for arbeidstrening for utøvere som er motivert og klar for å ta steget inn i arbeidslivet.