Bakgrunn og aktivitet

Fredrikstad

Bakgrunn
Fredrikstad FK startet som første toppklubb opp med gatelag for rusmiddelavhengige allerede i 2011. Prosjektet ble en stor suksess med svært mange positive ringvirkninger, både for klubben og for deltakerne selv. Fredrikstad la plattformen til videre satsing for Fotballstiftelsen og ble en mal for de andre klubbene. I 2013 etablerte både Stabæk og Asker fotballag for rusmiddelavhengige. I dag er hele 22 klubber tilknyttet Fotballstiftelsen og driver fotballaktivitet på dagtid for rusmiddelavhengige.

Fotballen har en enorm kraft. Den er inkluderende og engasjerende. Toppfotballen ønsker å bruke sin posisjon til å utgjøre en forskjell for en svært vanskeligstilt gruppe i samfunnet. Målet er å skape en bedre hverdag for utøverne.

Idrettens aktivitetsfokus og inkluderende vesen vil kunne medvirke til bedre helse, psykisk og fysisk, og ernæringsmessige gevinster for rusmiddelavhengige. Dette vil gi økt mestringsevne og medborgerskap for den enkelte og på sikt også få deltakerne i prosjektet tilbake i en jobb.

Aktivitet
Gatelagene er et lavterskeltilbud for mennesker med rusrelaterte lidelser, uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell legning. Alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus kan delta. Vi skiller ikke mellom jenter og gutter og har ingen aldersgrense. Alle er velkommen!

Klubbene arrangerer to til tre treninger på dagtid i uken. Trenerne er kvalifiserte fotballtrenere, mange med svært lang bakgrunn fra fotballen. Det serveres mat i forbindelse med hver trening og kamp, og spillerne får tilgang til garderober, fasiliteter og en varm dusj. Klubben holder alle spillerne med nødvendig fotballutstyr.

Det arrangeres også felles sosiale aktiviteter utenom treningene.

Flere spillere har gradvis kommet seg ut i arbeidet gjennom prosjektet. I 2016 intensiveres arbeidet med å etablere system for arbeidstrening for utøvere som er motivert og klar for å ta steget inn i arbeidslivet. 2019 var et rekordår for Gatelagene, da 58 spillere fant veien helt eller delvis til arbeid og 20 gjeninntok  plassen på skolebenken.