Spillere

BP4A8955

Fotballstiftelsens målgruppe er mennesker med alle slags former for rusavhengighet. Med det mener vi personer i aktiv rus, mennesker under rehabilitering eller dem som har klart å bli rusfrie.

Gjennom fotballen kan rusavhengige oppleve et trygt fellesskap hvor de etablerer et nytt nettverk. De blir en del av en klubb og opplever mestring både på og utenfor banen. Dette gir dem igjen verdighet og tro på seg selv. Mange av utøverne våre har klart å bli rusfri gjennom aktiviteten og noen har også kommet seg ut i jobb.