Målgruppe

BP4A8955

Fotballstiftelsens målgruppe er mennesker med alle slags former for rusmiddelavhengighet. Med det mener vi personer i aktiv rus, mennesker under rehabilitering eller dem som har klart å bli rusfrie.

Gjennom fotballen kan rusmiddelavhengige oppleve et trygt fellesskap hvor de etablerer et nytt nettverk. De blir en del av en klubb og opplever mestring både på og utenfor banen. Dette gir dem igjen verdighet og tro på seg selv. Mange av utøverne våre har klart å bli rusfri gjennom aktiviteten og noen har også kommet seg ut i jobb.