Støtt Fotballstiftelsens arbeid for rusmiddelavhengige

For å kunne fortsette vårt viktige arbeid for rusmiddelavhengige, trenger Fotballstiftelsen flere gode samarbeidspartnere. Fotballstiftelsen mottar per i dag svært viktig støtte fra Helsedirektoratet. Men vi må også engasjere det private næringslivet som støttespillere for arbeidet vårt. Økte økonomiske rammebetingelser er en forutsetning for at flere klubber skal kunne starte opp med aktivitet for rusmiddelavhengige.