Våre samarbeidspartnere

For å kunne fortsette vårt viktige arbeid for rusavhengige, trenger Fotballstiftelsen flere gode samarbeidspartnere. Fotballstiftelsen mottar offentlig støtte fra staten og jobber også sammen med det private næringslivet. Vi er svært takknemlig for at næringslivet stiller opp for fotballens arbeid med rusavhengige. Orkla har vært en viktig samarbeidspartner for Fotballstiftelsen i mange år.

Offentlige myndigheter

Hovedpartnere

Orkla