Offentlige myndigheter

Helsedirektoratet er Fotballstiftelsens viktigste bidragsyter. Vi mottar årlig livsnødvendige midler som går til drift av Fotballstiftelsen og til aktivitet i klubbene.

Fotballstiftelsen mottar også midler fra arbeids- og velferdsdepartementet for vårt arbeid med å få rusmiddelavhengige tilbake i jobb.

BP4A9005